ΠΑνοσ δημασ ψυχολογοσ ψυχοθεραπευτησ

Ατομική Ψυχοθεραπεία 

“Βλέπω μέσα από τα μάτια σου και βλέπεις μέσα από τα μάτια μου” Jakob Moreno -Ιδρυτής του Ψυχοδράματος.
Η φράση του J Moreno καθρεφτίζει απόλυτα τη θεραπευτική διαδικασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι από τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές συναντήσεις για τη ζωή ενός ατόμου, καθώς περιβάλλεται από ασφάλεια, αποδοχή, έμπνευση, ελευθερία. Ο κάθε θεραπευόμενος κρατάει για πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του, ίσως και για πάντα τις συναντήσεις με τον θεραπευτή του, σαν σημείο αναφοράς για τις αλλαγές που κατέκτησε μέσω αυτής της διαδικασίας.

Τι είναι η ατομική ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία, ορίζεται από τη σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου. Είναι μια σχέση ιδιαίτερα σημαντική. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως ιερή σχέση, καθώς βασίζεται σε απαράβατους κανόνες και όρια για το συμφέρον του θεραπευόμενου αλλά και της θεραπείας του.

Στην αρχή της θεραπείας δημιουργείται αυτό που οι θεραπευτές λέμε, “θεραπευτικό συμβόλαιο”. Εκεί συζητείται το-τα θεραπευτικό αίτημα-αιτήματα του θεραπευόμενου, τα όρια της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου, η διάρκεια και η τιμή της συνεδρίας, ώστε το άτομο που έρχεται για θεραπεία, να γνωρίζει από την αρχή τη δομή της σχέσης και να νιώσει ασφαλής. Το πλαίσιο της θεραπείας αφορά στο χώρο, δηλαδή στο γραφείο του ψυχολόγου, αλλά πέρα από το τοπογραφικό, το πλαίσιο, αφορά και στην ίδια τη θεραπευτική σχέση.

Ποια είναι τα οφέλη της ατομικής ψυχοθεραπείας

Τί κάνει τη σχέση αυτή σημαντική και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Η θεραπευτική σχέση είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πρόοδο της ατομικής θεραπείας του ατόμου. Η βάση της σχέσης βρίσκεται στην “αποδοχή άνευ όρων”, όπως την όρισε ο Carl Rogers ιδρυτής της προσωποκεντρικής ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής αποδέχεται πλήρως οτιδήποτε “φέρνει” ο θεραπευόμενος χωρίς την παραμικρή αίσθηση ή υπαινιγμό κριτικής από μεριάς του θεραπευτή.

Το άτομο αμέσως αισθάνεται πως σε αυτόν το χώρο και αυτή την ώρα, μπορεί να είναι ελεύθερος χωρίς ταμπέλες και τίτλους που μπορεί να τον βαραίνουν στην υπόλοιπη ζωή του. Συναντιέται εκ νέου με τον εαυτό του. Του δίνεται η ευκαιρία να ξαναγεννηθεί. Να ορίσει ο ίδιος από την αρχή τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα και να αλλάξει ότι λειτουργεί για τον-την ίδιο-α ψυχοπιεστικά. Στην πορεία της θεραπείας του το άτομο αισθάνεται πως βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες της ζωής του, οι σχέσεις του αλλά και τα ιδιαίτερα αιτήματα για τα οποία ξεκίνησε θεραπεία. Η ουδετερότητα του θεραπευτή, η διακριτική αλλά και ζεστή του παρουσία, δίνει τη δυνατότητα στο άτομο που θεραπεύεται, να μπορεί να αναθεωρεί, να διορθώνει, και να αποφασίζει αυτό που είναι καλό για τον εαυτό του, όταν εκείνο θέλει, επιλέγοντας το πότε και το πως.

 

Σε ποιους απευθύνεται η ατομική ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία απευθύνεται και προτείνεται σε όλους. Ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το οικονομικό επίπεδο ή την πολιτισμική τους καταβολή. Πολλές φορές ακόμη και στις μέρες μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μύθο, πως η ψυχοθεραπεία απευθύνεται στους ψυχικά άρρωστους. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν την ψυχοθεραπευτική διαδικασία διότι φοβούνται την ταμπέλα του “μη ισορροπημένου” ή του “ψυχικά ασθενούς”.

Αυτοί οι μύθοι φυσικά δεν ευσταθούν. Αντίθετα, η ψυχοθεραπεία, προλαμβάνει την ψυχική νόσο, βοηθάει το άτομο να δει καθαρά τα θέματα που τον απασχολούν, πολύ πριν γίνουν ίσως παθολογικά. Ακόμη περισσότερο τα θέματα που πραγματεύεται η ψυχοθεραπεία, αφορά σε σχέσεις που δυσλειτουργούν, στη διαχείριση θεμάτων στην οικογένεια, στις ερωτικές αλλά και φιλικές σχέσεις. Μέσω της ψυχοθεραπείας το άτομο μπορεί να βοηθηθεί ουσιαστικά στην προσωπική αλλά και επαγγελματική του ανάπτυξη. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη διαδικασία σε περιόδους αλλαγών σε κάθε επίπεδο, με στόχο την ομαλή μετάβαση στους νέους στόχους που το ίδιο το άτομο έχει θέσει και προσπαθεί να κατακτήσει.

Το πρώτο ραντεβού της ατομικής ψυχοθεραπείας

Η διάρκεια των θεραπευτικών συναντήσεων είναι μη καθοριζόμενη από την αρχή. Εξαρτάται από το θεραπευτικό αίτημα που φέρνει στην αρχή ο θεραπευόμενος. Αν για παράδειγμα πρόκειται για μια ειδική φοβία, ακολουθείται αυτό που λέμε μια βραχεία ψυχοθεραπεία. Αν όμως το αίτημα αφορά σε κεφαλαιώδη ζητήματα για τη ζωή του ατόμου, τότε ο χρόνος εξαρτάται από τη δυναμική εξέλιξη της θεραπείας. Λέγοντας δυναμική εξέλιξη, εννοώ πως η ίδια η θεραπεία έχει τη δική της δυναμική και προχωρά. Ο χρόνος ολοκλήρωσης λοιπόν εμφανίζεται όταν το επιτρέψει η ίδια η διαδικασία της θεραπείας. Η στιγμή της ολοκλήρωσης της θεραπείας εμφανίζεται αυτονόητα τόσο στον θεραπευόμενο όσο και στον θεραπευτή όταν έρθει η στιγμή.

Η ψυχοθεραπεία είναι ίσως το καλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει κανείς στον εαυτό του. Είναι ένας δρόμος γεμάτος απόλαυση, διότι βλέπεις άμεση βελτίωση στις πραγματικές συνθήκες της ζωής σου, αλλά και με δυσκολίες αφού οι αλλαγές όπως είναι γνωστό σε όλους γίνονται δύσκολα.
Εκεί χρειάζεται εκτός από την ίδια την απόφαση του θεραπευόμενου για να αλλάξει, να βρίσκεται μαζί του ένας ψυχολόγος που έχει καλή εκπαίδευση και εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό ο θεραπευτής να έχει κάνει και ο ίδιος πολλά χρόνια προσωπική ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, να βρίσκεται σε εποπτεία και να μην εφησυχάζεται στους τίτλους και τις επιτυχίες του.
Η κάθε συνεδρία έχει χρονική έκταση τα 50’ της ώρας.

 

Πάνος Δήμας
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής

Διεύθυνση Γραφείου
Θεμιστοκλή Σοφούλη 52 • Νέα Σμύρνη • Αθήνα.

Πληροφορίες & Ραντεβού
697 588 53 47