ΠΑνοσ δημασ ψυχολογοσ ψυχοθεραπευτησ

Ομαδική Ψυχοθεραπεία 

‘Ενας ικανός αριθμός μελετών έχει δείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η ομαδική ψυχοθεραπεία, είναι μια πολύ αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας, τουλάχιστον ισότιμη με την ατομική ψυχοθεραπεία σε ότι αφορά τη δύναμη της να παρέχει ουσιαστικά οφέλη.

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία

Σχετικά με τη δομή και τη μορφή της, η ομαδική ψυχοθεραπεία, αφορά σε ταυτόχρονη θεραπεία περισσότερων του ενός ατόμου. 

Είναι μια σημαντική πρόοδος για τη θεραπεία ενός ατόμου, έπειτα από τις απαιτούμενες ατομικές συνεδρίες, το να ενταχθεί σε μια θεραπευτική ομάδα. Η ομαδική ψυχοθεραπεία, βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο ρόλος του θεραπευτή δεν είναι καθοδηγητικός. Βοηθάει να αναδειχθούν τα δυναμικά μεταξύ των μελών, τα κοινά σημεία τους αλλά και οι αντιθέσεις τους. Ταυτόχρονα ενθαρρύνει τα άτομα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να δέχονται αλλά και να δίνουν σημασία στα προβλήματα των άλλων. Οι θεραπευόμενοι πραγματικά βοηθούν ο ένας τον άλλον στη θεραπευτική διαδικασία. Προσφέρουν υποστήριξη, καθησυχάζουν, προτείνουν, παρέχουν εναισθησία. Συχνά τα μέλη της ομάδας δέχονται πολύ ευκολότερα τις παρατηρήσεις ενός άλλου μέλους από ότι του θεραπευτή.

Η θεραπευτική ομάδα μοιάζει με μια οικογένεια

Η θεραπευτική ομάδα θυμίζει τη δομή της οικογένειας, καθώς ο θεραπευτής συμβολίζει τον πατέρα , ενώ τα μέλη της ομάδας τα αδέρφια. Αν υπάρχει κι άλλος συντονιστής τότε μοιάζει ακόμη περισσότερο, αφού οι δύο συντονιστές είναι συμβολικά οι δύο γονείς. Αφού υπερνικηθεί η αρχική αμηχανία, αργά ή γρήγορα, τα μέλη θα αλληλεπιδράσουν αναπόφευκτα με τους συντονιστές και με τα υπόλοιπα μέλη, μέσα από τους δρόμους που θα θυμίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποτε αλληλεπιδρούσαν με τους γονείς και τα αδέλφια τους.

 

Ομαδικη Ψυχοθεραπεια

Ποια είναι τα οφέλη από την ομαδική ψυχοθεραπεία;

1

Η θεραπευτική ομάδα λειτουργεί ως διόρθωση της πρωτογενούς οικογένειας

Τα μέλη μιας θεραπευτικής ομάδας, ίσως για πρώτη φορά από ένα περιβάλλον που θυμίζει την οικογένεια τους, θα λάβουν στήριξη, θα νιώσουν πραγματική κατανόηση στα προβλήματα τους, θα πάρουν την απαιτούμενη ώθηση για να αναπτυχθούν, αλλά και την επιβράβευση για κάθε διορθωτικό τους βήμα

2

Τα μέλη μαθαίνουν τεχνικές κοινωνικοποίησης

Μέσω της ανοιχτής ανατροφοδότησης μεταξύ των μελών, μπορούν τα άτομα να καθρεφτίσουν στα άλλα μέλη, τα δυσλειτουργικά κομμάτια του χαρακτήρα και των συμπεριφορών τους. Ετσι, μέσω της θεραπευτικής αλλαγής, αλλάζουν μοτίβα που τους δυσχαίρεναν τη ζωή, γιατί ακριβώς δεν έβλεπαν μέχρι τώρα καθαρά πως δρουν και λειτουργούν κοινωνικά. Για παράδειγμα, κάποιος συνειδητοποιεί ότι είναι υπερόπτης, ή υπερβολικά απαιτητικός στις σχέσεις του με αποτέλεσμα οι άλλοι να τον αποφεύγουν και να είναι ένας βασικός λόγος που ζει στη μοναξιά και στερείται τα οφέλη μιας σχέσης. Η ομάδα λειτουργεί ως ένας κοινωνικός μικρόκοσμος. Τα μέλη μέσω της ομαδικής διεργασίας, δοκιμάζουν συμπεριφορές και μαθαίνουν τους κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς για εκείνους.

3

Πότε ένα μέλος είναι έτοιμο να προχωρήσει σε πιο σημαντικές αποκαλύψεις;

Όλα ή τα περισσότερα μέλη μιας ομάδας, έχουν σημαντικές εμπειρίες που τους έχουν στιγματίσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους, είτε σαν παιδιά, είτε σαν ενήλικες. Η στιγμή της αποκάλυψης θεμάτων που έχουν στιγματίσει το άτομο, έρχεται όταν οι διαδικασίες είναι ώριμες και το επιτρέπουν. Όταν νιώσουν εμπιστοσύνη , η οποία είναι αλήθεια πως κατακτάται δύσκολα. Όταν έρθει όμως αυτή η στιγμή, τα συναισθήματα τόσο για το ίδιο το μέλος όσο και για τα υπόλοιπα μέλη είναι συγκλονιστική. Είναι μια μοναδική ευκαιρία, που ίσως να μην μπόρεσε ποτέ μέσω του κοινωνικού του δικτύου να βιώσει. Στο ζεστό πλαίσιο της ομάδας χωρίς να φοβάται την κριτική ή την ποινή κι όταν θα βεβαιωθεί μέσω των εμπειριών από τις αποκαλύψεις άλλων μελών, για την αποδεκτικότητα και την κατανόηση και το πως θα αγκαλιαστεί η αποκάλυψη του , τότε θα επικοινωνήσει την εμπειρία του και θα περάσει σε άλλο επίπεδο η ζωή του.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως τα μέλη δεν μεταφέρουν ποτέ τα λεγόμενα και τα δρώμενα της θεραπευτικής διαδικασίας εκτός ομάδας. Διατηρούν το απόρρητο και είναι βασικός κανόνας για την ένταξη κάποιου σε μια θεραπευτική ομάδα.

Ποιοί μπορούν να ενταχθούν σε μια θεραπευτική ομάδα;

Όλοι μπορούν ενταχθούν σε μια θεραπευτική ομάδα. Υπάρχουν ομάδες για ενήλικες, αλλά και για εφήβους, μικτού και γενικού περιεχομένου, ή ειδικού (πχ, ουσίες,κακοποίησης, ανθρώπων
με ψύχωση κλπ). Ο θεραπευτής αποφασίζει και αναλόγως με το ποιους ανθρώπους ασχολείται, το ποιο άτομο ταιριάζει σε μία θεραπευτική ομάδα, για το όφελος τόσο του νέου μέλους όσο και των μελών της ήδη υπάρχουσας ομάδας.

Η θεραπευτική ομάδα, συναντιέται μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια της συνεδρίας είναι 1:45’ της ώρας.

 

Πάνος Δήμας
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής

Διεύθυνση Γραφείου
Θεμιστοκλή Σοφούλη 52 • Νέα Σμύρνη • Αθήνα.

Πληροφορίες & Ραντεβού
697 588 53 47